Make your own free website on Tripod.com

Color Chart #1


Color Name Hex Code RGB Value
aliceblue #F0F8FF 240 - 248 - 255
antiquewhite #FAEBD7 250 - 235 - 215
aqua #00FFFF 0 - 255 - 255
aquamarine #7FFFD4 127 - 255 - 212
azure #F0FFFF 240 - 255 - 255
beige #F5F5DC 245 - 245 - 220
bisque #FFE4C4 255 - 228 - 196
black #000000 0 - 0 - 0
blanchedalmond #FFEBCD 255 - 255 - 205
blue #0000FF 0 - 0 - 255
blueviolet #8A2BE2 138 - 43 - 226
brown #A52A2A 165 - 42 - 42
burlywood #DEB887 222 - 184 - 135
cadetblue #5F9EA0 95 - 158 - 160
chartreuse #7FFF00 127 - 255 - 0
chocolate #D2691E 210 - 105 - 30
coral #FF7F50 255 - 127 - 80
cornflowerblue #6495ED 100 - 149 - 237
cornsilk #FFF8DC 255 - 248 - 220
crimson #DC143C 220 - 20 - 60
cyan #00FFFF 0 - 255 - 255
darkblue #00008B 0 - 0 - 139
darkcyan #008B8B 0 - 139 - 139
darkgoldenrod #B8860B 184 - 134 - 11
darkgray #A9A9A9 169 - 169 - 169
darkgreen #006400 0 - 100 - 0
darkkhaki #BDB76B 189 - 183 - 107
darkmagenta #8B008B 139 - 0 - 139
darkolivegreen #556B2F 85 - 107 - 47
darkorange #FF8C00 255 - 140 - 0
darkorchid #9932CC 153 - 50 - 204
darkred #8B0000 139 - 0 - 0
darksalmon #E9967A 233 - 150 - 122
darkseagreen #8FBC8F 143 - 188 - 143
darkslateblue #483D8B 72 - 61 - 139
darkslategray #2F4F4F 47 - 79 - 79
darkturquoise #00CED1 0 - 206 - 209
darkviolet #9400D3 148 - 0 - 211
deeppink #FF1493 255 - 20 - 147
deepskyblue #00BFFF 0 - 191 - 255
dimgray #696969 105 - 105 - 105
dodgerblue #1E90FF 30 - 144 - 255
firebrick #B22222 178 - 34 - 34
floralwhite #FFFAF0 255 - 250 - 240
forestgreen #228B22 34 - 139 - 34
fuchsia #FF00FF 255 - 0 - 255
gainsboro #DCDCDC 220 - 220 - 220
ghostwhite #F8F8FF 248 - 248 - 255
gold #FFD700 255 - 215 - 0
goldenrod #DAA520 218 - 165 - 32
gray #BEBEBE 128 - 128 - 128
green #008000 0 - 128 - 0
greenyellow #ADFF2F 173 - 255 - 47
honeydew #F0FFF0 240 - 255 - 240
hotpink #FF69B4 255 - 105 - 180
indianred #CD5C5C 205 - 92 - 92
indigo #4B0082 75 - 0 - 130
ivory #FFFFF0 255 - 240 - 240
khaki #F0D58C 240 - 230 - 140
lavender #E6E6FA 230 - 230 - 250
lavenderblush #FFF0F5 255 - 240 - 245
lawngreen #7CFC00 124 - 252 - 0
lemonchiffon #FFFACD 255 - 250 - 205
lightblue #ADD8E6 173 - 216 - 230
lightcoral #F08080 240 - 128 - 128
lightcyan #E0FFFF 224 - 255 - 255
lightgoldenrodyellow #FAFAD2 250 - 250 - 210
lightgreen #90EE90 144 - 238 - 144
lightgrey #D3D3D3 211 - 211 - 211
lightpink #FFB6C1 255 - 182 - 193
lightsalmon #FFA07A 255 - 160 - 122
lightseagreen #20B2AA 32 - 178 - 170
lightskyblue #87CEFA 135 - 206 - 250
lightslategray #778899 119 - 136 - 153
lightsteelblue #B0C4DE 176 - 196 - 222
lightyellow #FFFFE0 255 - 255 - 224
lime #00FF00 0 - 255 - 0
limegreen #32CD32 50 - 205 - 50
linen #FAF0E6 250 - 240 - 230
magenta #FF00FF 255 - 0 - 255
maroon #800000 128 - 0 - 0
mediumaquamarine #66CDAA 102 - 205 - 170
mediumblue #0000CD 0 - 0 - 205
mediumorchid #BA55D3 186 - 85 - 211
mediumpurple #9370DB 147 - 112 - 219
mediumseagreen #3CB371 60 - 179 - 113
mediumslateblue #7B68EE 123 - 104 - 238
mediumspringgreen #00FA9A 0 - 250 - 154
mediumturquoise #48D1CC 72 - 209 - 204
mediumvioletred #C71585 199 - 21 - 133
midnightblue #191970 25 - 25 - 112
mintcream #F5FFFA 245 - 255 - 250
mistyrose #FFE4E1 255 - 228 - 225
moccasin #FFE4B5 255 - 228 - 181
navajowhite #FFDEAD 255 - 222 - 173
navy #000080 0 - 0 - 128
oldlace #FDF5E6 253 - 245 - 230
olive #808000 128 - 128 - 0
olivedrab #6B8E23 107 - 142 - 35
orange #FFA500 255 - 165 - 0
orangered #FF4500 255 - 69 - 0
orchid #DA70D6 218 - 112 - 214
palegoldenrod #EEE8AA 238 - 232 - 170
palegreen #98FB98 152 - 251 - 152
paleturquoise #AFEEEE 175 - 238 - 238
palevioletred #DB7093 219 - 112 - 147
papayawhip #FFEFD5 255 - 239 - 213
peachpuff #FFDAB9 255 - 218 - 185
peru #CD853F 205 - 133 - 63
pink #FFC0CB 255 - 192 - 203
plum #DDA0DD 221 - 160 - 221
powderblue #B0E0E6 176 - 224 - 230
purple #800080 128 - 0 - 128
red #FF0000 255 - 0 - 0
rosybrown #BC8F8F 188 - 143 - 143
royalblue #4169E1 65 - 105 - 225
saddlebrown #8B4513 139 - 69 - 19
salmon #FA8072 250 - 128 - 114
sandybrown #F4A460 244 - 164 - 96
seagreen #2E8B57 46 - 139 - 87
seashell #FFF5EE 255 - 245 - 238
sienna #A0522D 160 - 82 - 45
silver #C0C0C0 192 - 192 - 192
skyblue #87CEEB 135 - 206 - 235
slateblue #6A5ACD 106 - 90 - 205
slategray #708090 112 - 128 - 144
snow #FFFAFA 255 - 250 - 250
springgreen #00FF7F 0 - 255 - 127
steelblue #4682B4 70 - 130 - 180
tan #D2B48C 210 - 180 - 140
teal #008080 0 - 128 - 128
thistle #D8BFD8 216 - 191 - 216
tomato #FF6347 253 - 99 - 71
turquoise #40E0D0 64 - 224 - 208
violet #EE82EE 238 - 130 - 238
wheat #F5DEB3 245 - 222 - 179
white #FFFFFF 255 - 255 - 255
whitesmoke #F5F5F5 245 - 245 - 245
yellow #FFFF00 255 - 255 - 0
yellowgreen #9ACD32 154 - 205 - 50

The Browser Safe Palette #2

Numbers are in the Hexadecimal Format

Choose from this chart by the letter/number combos written on each color's rectangle.

990033 FF3366 CC0033 FF0033 FF9999 CC3366 FFCCFF CC6699 993366 660033 CC3399 FF99CC
FF66CC FF99FF FF6699 CC0066 FF0066 FF3399 FF0099 FF33CC FF00CC FF66FF FF33FF FF00FF
CC0099 990066 CC66CC CC33CC CC99FF CC66FF CC33FF 993399 CC00CC CC00FF 9900CC 990099
CC99CC 996699 663366 660099 9933CC 660066 9900FF 9933FF 9966CC 330033 663399 6633CC
6600CC 330066 9966FF 6600FF 6633FF CCCCFF 9999FF 9999CC 6666CC 6666FF 666699 333366
333399 330099 3300CC 3300FF 3333FF 3333CC 0066FF 0033FF 3366FF 3366CC 000066 000033
0000FF 000099 0033CC 0000CC 336699 0066CC 99CCFF 6699FF 003366 6699CC 006699 3399CC
0099CC 66CCFF 3399FF 003399 0099FF 33CCFF 00CCFF 99FFFF 66FFFF 33FFFF 00FFFF 00CCCC
009999 669999 99CCCC CCFFFF 33CCCC 66CCCC 339999 336666 006666 003333 00FFCC 33FFCC
33CC99 00CC99 66FFCC 99FFCC 00FF99 339966 006633 669966 66CC66 99FF99 66FF66 99CC99
336633 66FF99 33FF99 33CC66 00CC66 66CC99 009966 339933 009933 33FF66 00FF66 CCFFCC
CCFF99 99FF66 99FF33 00FF33 33FF33 00CC33 33CC33 66FF33 00FF00 66CC33 006600 003300
009900 33FF00 66FF00 99FF00 66CC0 00CC00 33CC00 339900 99CC66 669933 99CC33 336600
669900 99CC00 CCFF66 CCFF33 CCFF00 999900 CCCC00 CCCC33 333300 666600 999933 CCCC66
666633 999966 CCCC99 FFFFCC FFFF99 FFFF66 FFFF33 FFFF00 FFCC00 FFCC66 FFCC33 CC9933
996600 CC9900 FF9900 CC6600 993300 CC6633 663300 FF9966 FF6633 FF9933 FF6600 CC3300
996633 330000 663333 996666 CC9999 993333 CC6666 FFCCCC FF3333 CC3333 FF6666 660000
990000 CC0000 FF0000 FF3300 CC9966 FFCC99 CCCCCC 999999 666666 333333 FFFFFF 000000